ไฮไลท์ฟุตบอล : โปแลนด์ 4-0 ลิทัวเนีย


ไฮไลท์ฟุตบอล : โปแลนด์ 4-0 ลิทัวเนีย