ไฮไลท์ฟุตบอล : ฝรั่งเศส 2-1 ออสเตรเลีย


ไฮไลท์ฟุตบอล : ฝรั่งเศส 2-1 ออสเตรเลีย